§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 6

Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron