§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów - egzamin poprawkowy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron