§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 44m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron