§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 4

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9c ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dla nauczycieli kończących staż na dotychczasowych zasadach

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.