§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dla nauczycieli kończących staż na dotychczasowych zasadach

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.