§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 4

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984)

Jak często należy aktualizować ten dokument

do 30 czerwca 2023 r.

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dla nauczycieli kończących staż na dotychczasowych zasadach

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.