§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2022

Liczba stron: 135

Statut szkoły podstawowej od 1.09.2022

Jak często należy aktualizować ten dokument

1 września 2022 r.

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron