§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2022

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu - gdy nie ma rady szkoły

Jak często należy aktualizować ten dokument

1 września 2022 r.

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron