§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron