§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 3

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 31 sierpnia

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron