§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 62

Wykaz błędnych zapisów w statutach

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron