§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu – gdy nie ma rady szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron