§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 3

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 10 ust. 7 i 16 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie

PAKIET: Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.