§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Umowa o pracę z nauczycielem w stanie nieczynnym

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 20 ust. 8 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie

PAKIET: Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.