§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 3

Wzór umowy o pracę z osobą niebędącą nauczycielem (art. 15 ust. 6 UPO)

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 15 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie

PAKIET: Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.