§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023

Liczba stron: 1

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 11 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron