§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023

Liczba stron: 2

Wniosek dyrektora do Rady Rodziców o opinię o pracy nauczyciela kontraktowego/mianowanego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Wniosek dyrektora do Rady Rodziców o opinię o pracy nauczyciela kontraktowego/mianowanego

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron