§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 1

Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie aneksu arkusza organizacji szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron