§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o dokonanie oceny pracy

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron