§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o opinię właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 6a ust. 5 pkt 1 i art. 6a ust. 5a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron