§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Wniosek o zwrot kosztów w związku z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 167 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron