§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

282 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron