§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron