§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron