§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Wniosek o urlop okolicznościowy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 15 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron