§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 1672 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron