Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021

Liczba stron: 6

Arkusz dla nauczyciela. Monitorowanie procesu sprawdzania i oceniania uczniów w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2020

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Nadzór pedagogiczny – podsumowanie I półrocza

PAKIET: Styczeń 2021

Podsumowanie I półrocza w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym