Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021

Liczba stron: 3

Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET. Organizacja i udzielanie pomocy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Organizacja kształcenia specjalnego

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Nadzór pedagogiczny – podsumowanie I półrocza

PAKIET: Styczeń 2021

Podsumowanie I półrocza w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym