Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021

Liczba stron: 5

Arkusz dla wychowawcy klasy. Monitorowanie procesu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2020 r.

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Nadzór pedagogiczny – podsumowanie I półrocza

PAKIET: Styczeń 2021

Podsumowanie I półrocza w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym