Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Nadzór pedagogiczny – podsumowanie I półrocza

PAKIET: Styczeń 2021

Podsumowanie I półrocza w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym