§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Decyzja w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na indywidualny tok nauki

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 115 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron