§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki lub tok nauki

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron