§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 3

Zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

§ 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron