§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Zaświadczenie o przebiegu nauczania

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

§ 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron