§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Decyzja w sprawie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 lub szkolnego poza przedszkolem, szkołą

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron