§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Wniosek ciężarnej uczennicy o udzielenie pomocy w kontynuowaniu nauki

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 2 ust. 3 Ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1575)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron