§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Wniosek do organu prowadzącego z wnioskiem o zgodę na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.).

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron