§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Upomnienie dotyczące niespełniania obowiązku szkolnego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 15 § 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron