§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron