§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 2

Deklaracja korzystania ucznia ze szkolnej świetlicy/stołówki

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 105 Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron