§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 1

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 983)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron