§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 2

Informacje o korzystaniu z bezpłatnych podręczników i materiałów dydaktycznych

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 37 ust.7 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron