§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 1

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

nd.

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron