§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 2

Deklaracja korzystania ucznia ze szkolnej świetlicy/stołówki

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 105 Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron