§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 983)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron