§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 2

Informacje o korzystaniu z bezpłatnych podręczników i materiałów dydaktycznych

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 37 ust.7 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron