§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Zgoda na objęcie ucznia opieką profilaktyczną

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 7 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron