§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 4

Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela początkującego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 29 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022, poz. 1510 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron