§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2022

Liczba stron: 3

Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem początkującym

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 10 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron