§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 3

Umowa o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem początkującym

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730)

Jak często należy aktualizować ten dokument

1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron